Kirvio darbas — Broken Windows Updates

Posted by Vladas Vladas
Options
Permanently failing MS Windows patches — with no way to cancel, to remove, switch off, block out failed patches. Thus there is no possibility to prevent these broken items, constantly pushed by Windows Update.

Broken MS Windows Vista Updates

Šiuolaikinė programavimo pramonė: didžiuma darbo lopant savo pačių klaidas, teršiant naujomis, augant, pučiantis. Pirmenybę ir didžiausią finansavimą skiriant ypatingos svarbos „important security updates“ saugumo spragų lopymui. Vis didesne panieka naudotojui: jam nebeseka ne tik atsisakyti, išjungti, bet nė pamatyti, kas daroma jo kompiuteryje. Permušant ir nutraukiant jo darbą, tarsi ne jisai šeimininkas.