Disq.us

Posted by Vladas Vladas
Options
Gėda sakyti, bet daug aukščiausio išsilavinimo mokslo daktarų neįveikia vaikiško uždavinėlio — nesugeba parašyti savo atsiliepimo mokslinėje leidykloje „Sava Lietuva“, nors atsiliepimo Disq.us tarnyba veikia kone tobulai, kiek tik įmanoma patogi ir turėtų būti savaime aiški. Tai dar ir „pirštu“ parodykim.

On.lt pranešimo gale apačioje iš pradžių matosi tik lovelis atsiliepimui ir skaitytojo veido atvaizdas (arba jo „avatar“ kaukė) greta lovelio kairėje:

Disq.us lovelis tuščias

Jeigu, kaip šiame pavyzdyje, skaitytojas dar neprisistatęs — vietoj savo veido jis mato anonimo šešėlį — patartina pirma prisistatyti: paspausti žodį „Prisijungti“ dešinėje viršuje:

Disq.us prisistatymo vieta „įsologinti“œ

Prisistatymas Disq.us

Disq.us pop-up login

Galima rašyti atsiliepimą ir iš karto, o prisistatyti jau parašius:

Disq.us atsiliepimo lovelis (dar neprisistačius)

Kol skaitytojas neprisistatęs, mygtuko „Skelbti“ jo atsiliepimui nėra. Tada, baigus rašyti atsiliepimą, reikia paspausti Disq.us (D) arba kurį kitą mygtuką prisistatyti turima soc. tinklo paskyra:

Disq.us prisistatymo būdų pasirinkimas

Disq.us pop-up login

Pamiršus Disq.us slaptažodį, galima paprašyti priminimo laiško tame pat iššokusiame prisistatymo Disq.us langelyje.

Prisistačius pilkas anonimo šešėlis pasikeis į skaitytojo veidą (arba kaukę):

Disq.us atsiliepimai prisistačius, â€įsiloginus“

Prisistatyti užtenka vieną kartą, po to rašinėti atsiliepimus tiesiogiai, ne tik On.lt, bet ir Lietuvai.lt, Alfa.lt, Slaptai.lt, Tiesos.lt, Verslozinios.lt, keliuose milijonuose leidinių pasaulyje. Plačiau apie Disq.us tarnybą — On.lt taryboje.