Juozo Mantvilo takais

Posted by Vladas Vladas
Options
Kraštotyros žygis po Vilnių Juozapo Montvilos atminimui ir jo nuopelnams pagerbti.

Marius Pakštas, Vladas Palubinskas, prof. Algirdas Avižienis, a.a. Juozapas Mantvila, dr. Donatas Januta, Edmundas Kulikauskas, Kazimieras Januta

Nuotraukos iš http://on.lt/juozapas-montvila (photo gallery & flash slideshow).